• Schedule of Kumbh Mela – 2015
 • 14 July 2015

  The flag hoisting of the Sinhastha Kumbhmela

     Ramkund Nashik

 • 19 Aug 2015

  The flag hoisting of the Akhada

     Tapovan Sadhugram Nashik

 • 29 Aug 2015

  First Shahi Snan

     Ramakund Nashik and Kushavrat Trimbakeshwa

     Tithi : Shravan Shudha Purnima(Sunday)

 • 13 Sep 2015

  Second Shahi Snan

     Ramakund Nashik and Kushavrat Trimbakeshwar

     Tithi : Shravan Shudha Amavasya (Sunday)

 • 18 Sep 2015

  Third Shahi Snan

     Ramakund Nashik

     Tithi : Rushipanchami (Friday)

 • 25 Sep 2015

  Third Shahi Snan

     Kushavrat Trimbakeshwar

     Tithi : Ekadashi (Friday)

 • 11 Aug 2016

  End of Sinhastha Kumbhmela

     Ramkund Nashik

 • 15 Aug 2015

  Shravan Shudha Pratipada

 • 19 Aug 2015

  Shravan Shudha Panchami

 • 26 Aug 2015

  Shravan Shudha Ekadashi

 • 29 Aug 2015

  Shravan Shudha Povarnima

 • 8 Sep 2015

  Shravan Shudha Ekadashi

 • 13 Sep 2015

  Shravan Shudha Amavasya

 • 18 Sep 2015

  Rushi Panchami

 • 25 Sep 2015

  Ekadashi

 • 28 Sep 2015

  Bhadrapad Povarnima

 • 12 Oct 2015

  Sarvapitari Amavasya

 • 26 Oct 2015

  Kojagiri Povarnima

 • 13 Nov 2015

  Kartiki Shudha Ekadashi

 • 24 Nov 2015

  Vaikundha chaturadashi

 • 25 Nov 2015

  Tripuri chaturadashi (Pournima)

 • 21 Dec 2015

  Mokashada Ekadashi Gita Jayanti

 • 14 Jan 2016

  MakarSankaranti

 • 24 Jan 2016

  Posha Povarnima

 • 09 Feb 2016

  Shree. Ganga Godhavari Uttasav

 • 13 Feb 2016

  Vasant Panchami

 • 14 Feb 2016

  Radha Panchami

 • 8 Mar 2016

  Mahashivaratri

 • 9 Mar 2016

  Surya Grahan

 • 15 Apr 2016

  Shree Ramnavami

 • 22 Apr 2016

  Shree Chaitra Povarnima

 • 3 May 2016

  Varunidhi Ekadashi

 • 6 May 2016

  Shree Parashuram Jayanti

 • 20 May 2016

  Shree Nrushinha Jayanti

 • 5 Jun 2016

  Vaishakh Amavasya

 • 5 To 15 Jun 2016

  Shree. Ganga Godhavari Uttasav

 • 16 Jun 2016

  Jeshadha Shudha Ekadashi

 • 20 Jun 2016

  Jeshadha Povarnima

 • 30 Jun 2016

  Jeshadha Vedhy Ekadashi

 • 4 Jul 2016

  Jeshadha Amavasay

 • 5 Jul 2016

  Aashadh Shudha Pratipada

 • 15 Jul 2016

  Aashadh Shudha Ekadashi

 • 30 Jul 2016

  Aashadh Vedhy Ekadashi

 • 2 Aug 2016

  Aashadh Amavasay

 • 3 Aug 2016

  Shravan Shudha saptami

 • 7 Aug 2016

  Nag Panchami

 • 10 Aug 2016

  Shravan Shudha Saptami