• Print Media

Print Media

Bhramar

Shri. Satish Dashputre

+918805789221

Deshdoot

Shri. Milind Sajagure

+919552570522

Shri. Khandu Jagtap

+918806064358

Divya Marathi

Shri. Kamlakar Akolkar

+919422271165

Gavkari

Shri. Keshav Dhunnar

+919822816242

Lokmat

Shri. Hemant Kulkarni

+919850304140

Shri. Shyam Bagul

+919850304067

Loksatta

Shri. Kamlakar Akolkar

+919422271165

Maharastra Times

Shri. Keshav Dhunnar

+919822816242

Pudhari

Shri. Bhalchndra Pimpalwadekar

+919881191200

Shri. Dnyaneshwar Wagh

+917741908154

Punyanagri

Shri. Umesh Sonwane

+919860285326

Sakal

Shri. Shrimant Mane

+919881079644

Shri. Vinod Bedarkar

+919881099297