• Press release

Press Note on 06-07-2015

          आज रोजी सिंहस्थ कुंभमेळा संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे साधु महंत यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत साधु महतांनी त्यांच्या आखाडयात सुरक्षेबाबत आढावा व माहिती घेण्यासाठी पोलीस विभागाचे लोक येत असल्याबाबत माहिती देऊन त्याबाबत त्यांचेकडे विचारणा करण्यात आली.

          या बाबत याद्वारे स्पष्ट करण्यात येत आहे की , साधुग्राम येथील सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी पोलीस विभागाचे विशेष घटकाकडून ओळखपत्र दाखवुन सदर पाहणी करण्यात आली होती.

         यानंतर सुद्धा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने पोलीस विभागाच्या वतीने व त्या अंतर्गत येत असलेल्या विविध शाखाकडुन साधुग्राम व शहरातील महत्वाच्या विविध ठिकाणांची पोलीस विभागाचे ओळखपत्र दाखवुन सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहणी व व्यवस्थेचे नियोजन सुरु असून त्या अनुषंगाने वरील ठिकाणी पोलीस विभाग व त्यांचे अंतर्गत विशेष घटकांकडून भेटी
देवून याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.

Commissioner of Police Office, Nashik

Press Note on 20-05-2015 

           The kumbhmela of 2015-16 is going to start from July 2015, for this kumbhmela the active volunteers institution are needed to participate and co-operate. The police commisioner of nasik ia appealed that the volunteers living in following mention areas, they should bring two photos and identity card of given police station as follows.

Sr.No Area Police Station
1 Upnagar  Upnagar Police Station
2 Deolali Camp, Nasik Road and Jail Road Nasik Road Police Station
3 Ambad, Bhadrakali and Indiranagar Bhadrakali Police Station
4 Satpur and Gangapur Gangapur Police Station
5 Sarkarwada Sarkarwada Police Station
6 Panchavati Panchavati Police Station
7 Adgaon Adgaon Police Station

Criteria for Volunteers

  • The volunteer must physically fit.
  • The age of volunteer should be more than 18 years and less than 50 years.
  • The volunteer must have the knowledge of Marathi and hindi language.
  • He must be ready to work according to the rules of police force.
  • It is compulsory for the volunteer attend the trainee organized by the police department.
  • The volunteers must be ready to work continuously for 36 hrs, psychologically in parvani period.
  • The police force will not pay any kind payment or remuneration for the work of volunteer.
  • Volunteer must be ready to work in any area or part of the city.