• Electronic Media

Electronic Media

9 News

Hemant Kalmegh

+919370824999

Aaj Tak

Pravin Thakare

+918855863333, +919860036188

Rahul Aarole

+919604069686

ABP Maza

Nitin Bhalerao

+919923986000

Sagar Vaidya

+919730897911

Air News

Sanjay Pathak

+919822488345

Ashian News

Altaf Khan

+919326451122

C News

Shrikant Beni

+919422246201

DD Sahyadri

Ajit Sarang

+919423965420

Disha News

Nitin Chandramore

+919623291008

IBN Lokmat

Kapil Bhaskar

+919326630111

Hemant Bagul

+919890398588

India News

Milind Jadhav

+919604568595, +919226527075

India Tv

Chirag Sharma

+919890581777

Jai Maharashtra

Prashant Bag

+919764444006

Kiran Gotur

+919823317766

Live India

Khushal Patil

+919923486633

Abhay Deshmukh

+919527629625

Mi Maharashtra

Chandrashekhar Patil

+919324119666

Sunil Kabade

+919960148415

Mi Marathi

Khushal Patil

+919923486633

Abhaykumar Deshmukh

+919527629629

N Tv

Ratnakar Choudhari

+919225644007

Nashik News

Laxman Ghatol

+919850795494

NDTV

Kishor Belsare

+919422257008

Pravin Kalbande

+919325779007

News Nation

Sandip Dwivedi

+918796505858

News Today

Tohsif Shaikh

+919325545030

Rajyog News

Shashikant Pagare

+919422271595

Saam Marathi

Jayram Puri

+919371554255

Sahara Samay

Aazad Avhad

+919822651795

Sudarshan Tv

Ajay Sonwane

--

Times Now

Anand Bairagi

+919423221755

Tv9

Chandan Poojadhikari

+919923251110

Yeole Akash

+919823130009

Vedh News

Kamod Santosh

+919850888577

Z 24 Taas

Yogesh Khare

+919422754433

Mukul Kulkarni

+919764356000